• Biserica Penticostală Bethel, Wiesbaden, Germania
  • Adresa: Emser Straße 57, 65197 Wiesbaden
 

Bethel Casa lui Dumnezeu

Bethel este locul unde:
–                    Dumnezeu se descoperă
–                    Dumnezeu rosteşte făgăduinţi
–                    Dumnezeu închee un legământ
–                    omul face juruinţe lui Dumnezeu
–                    omul închee un legământ cu Dumnezeu
 
            Nepotul lui Avraam, tânărul Iacov, pleacă din casa tatălui său Isaac, din Beer-Şeba, cu  nădejdea în suflet al unei noi împliniri în viaţă. Spre Haran, ţinta călătoriei lui, drumul a fost presărat cu greutăţi şi nu puţine lipsuri. Străbătând pustiul, ziua înfrunta arşiţa iar noaptea frigul. La sfârşitul zilei cînd întunericul coboara repede, el  îşi pregătea locul de odihnă, singur, deoparte pe nisipul încă cald şi o piatră şi-a pus-o căpătâi sub bolta înstelată al cerului.
            De acasă, el, a plecat cu binecuvântarea tatălui său Isaac – dar pe Dumnezeul părinţilor săi el nu-L cunoştea. Un legământ cu El nu avea făcut. Făgăduinţele lui Dumnezeu erau rostite şi promise tatălui său Isaac şi bunicului său Avraam. Frământat şi preocupat cu aceste gânduri el a adoarmit.
            De dincolo de bolta înstelată, de deasupra tuturor lucrurilor Dumnezeu însă veghea. Din înălţimea cerurilor ochii Lui veşnic deschişi îl priveau pe tânărul Iacov şi în inima Lui de Tată S-a hotărât să i se reveleze, să-i vorbească, acestui tânăr pribeag.
            În vis, Dumnezeu se descoperă lui Iacov, îi vorbeşte spunându-i că are pregătit  pentru el un viitor şi o nădeje. Dumnezeu încheie un legământ cu el şi îi promite călăuzire şi ocrotire.             Iacov se trezeşte uimit, fericit dar se şi cutremură în acelaşi timp şi rosteşte:,, Cu adevărat Domnul este în locul acesta şi eu n-am ştiut” - ,, Aici este casa lui Dumnezeu- aici este poarta cerurilor”
            Acolo Iacov încheie un legământ cu Dumnezeu şi spune:„Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac şi dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; (Geneza 28:20-21)
            Piatra pe care o pusese drept căpătâi, Iacov ,, ... a pus-o ca stâlp de aducere aminte şi a turnat untdelemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel ...;  (Geneza 28:18-19)
 
            Stimate cititor, acesta, este un fragment din viaţa unui tânăr plecat de acasă în lumea mare cu un ţel în viaţă. Nu ştiu care este drumul tău în viaţă, nu cunosc care este năzuinţa ta, speranţa ta. Nu cunosc scopurile tale pe care le urmăreşti - un lucru însă pot să-ţi spun: Dumnezeu te vede oriunde ai fi în pustiul lumii acesteia, oricare sunt frământările tale care te preocupă în fiecare seară în aşternutul tău. El veghează asupra ta. Ochii lui Dumnezeu sunt îndreptaţi spre tine şi El ca un Tată iubitor te iubeşte şi pe tine. ,,Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)
Dumnezeu şi pentru tine are :,,... gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să -ţi dea un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
            Acum şi aici unde te găseşti te poţi îndrepta spre Dumnezeu cu un gând de închinare, de rugăciune predându-ţi viaţa şi viitorul tău în mâna lui Dumnezeu, recunoscând ca şi Iacov:,,Domnul va fi Dumnezeul meu”.
 Mulţumind alături de psalmistul David:,,Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! (Psalmi 139:14)
            Noi ne întâlnim regulat la Biserica ,, Bethel” să înoim legământul încheiat cu El, să ascultăm din sfaturile Lui ce Le are cu privire la noi, să ne închinăm Lui şi să-L slăvim pe El prin mulţumire şi cântare.
            Aici ai şi tu un loc să poţi face la fel.