Corul barbatesc

Dumnezeu are nevoie de bărbaţi

din Principiile slujirii de Zac Poonen
 
Dumnezeu are nevoie de bărbaţi astâzi:
 
-       Bărbaţi care să stea înaintea Lui şi să-L asculte glasul în fiecare zi
-       Bărbaţii care au frica de Dumnezeu încât urăsc păcatul şi toate formele lui, şi iubesc neprihănirea şi adevărul în orice situaţie
-       Bărbaţi care au biruit ura şi gândirea sexual păcătoasâ, care mai degrabă ar muri decăt să păcătuiască cu gândul sau cu fapta
-       Bărbaţi a căror stil de viaţă zilnic este să-şi ia crucea şi să meargă înainte spre desăvârşire, şi care îşi lucrează mântuirea în mod continuu în teamă şi reverenţă
-       Bărbaţi plini de Duhul Sfânt care sunt atât de adânc înrădăcinaţi în dragoste încât nimic nu poate să-i mute într-o atitudine neiubitoare faţă de o altă persoană, oricât de grea ar fi provocarea
-       Bărbaţi care să fie atât de bine înrădăcinaţi în smerenie încât nici o laudă omenească sau creşterea spiritual, înflorirea slujirii sau orice altceva să nu îi poată face să-şi piardă perspectiva de a fi cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii
-       Bărbaţi care au o înţelegere a naturii şi scopul  lui Dumnezeu prin Cuvântul Său şi care tremură la auzirea Cuvântului ca să nu fie neascultători nici măcar în cea mai mică poruncă şi nici să neglijeze învăţătura altora
-       Bărbaţi care să proclame înţelepciunea lui Dumnezeu şi să expună orice adulter religios sau orice formă de tradiţie omenească
-       Bărbaţi cari sunt plini de zel şi sârguincioşi dar care au şi simţul umorului şi ştiu cum să se relaxeze şi să se joace cu copiii şi să se bucure de darurile lui Dumnezeu din jurul lor
-       Bărbaţi care nu sunt ascetici, dar care în acelaşi timp trăiesc o viaţă disciplinată şi cărora să nu le fie teamă de greutăţi
-       Bărbaţi care sunt puternic ancoraţi în siguranţa dragostei Tatălui ceresc, care nu sunt nerăbdători în nici o situaţie şi nu se tem de atacurile lui Satan sau ale oamenilor răi
-       Bărbaţi care şi-au găsit liniştea în Dumnezeu, cu credinţă mare în suveranitatea Lui în toate situaţiile din viaţa lor,şi care mulţumesc Domnului pentru toţi oamenii, toate situaţiile şi toate lucrurile din viaţa lor
-       Bărbaţi cu o credinţă vie care nu îşi pun încrederea în ei şi în capacităţile lor, ci în Dumnezeu şi ajutorul Său în orice situaţie
-       Bărbaţi care trăiesc, nu după propria lor raţiune ci după conducerea Duhului Sfânt
-       Bărbaţi care au fost botezeţi cu Duhul Sfânt şi cu foc de Hristos însuşi ( nu doar prinşi de un val emoţional fals sau de un conflict teologic)
-       Bârbaţi care trăiesc în continuu sub ungerea Duhului Sfânt, umpluţi cu puterea supranaturală primită de la Duhul Sfânt
-       Bărbaţi care văd în Biserică trupul lui Hristos  (nu doar o adunare sau o sectă) şi care se dedică în întregime la zidirea Bisericii
-       Bărbaţi care au învăţat să-şi înfrâneze limba cu ajutorul Duhului Sfânt şi prin a căror limbi să fie transmis Cuvântul Divin
-       Bărbaţi care s-au detaşat de toate lucrurile din lumea aceasta, care nu mai sunt atraşi de lucrurile material şi nu aşteaptă daruri din partea altora
-       Bărbaţi care să se încreadă în Dumnezeu cu toate nevoile lor pământeşti şi care nu se folosesc de alte mijloace pentru a vorbi despre nevoile sau împlinirile lor materiale
-       Bărbaţi care nu sunt încăpăţânaţi ci blânzi, şi deschişi oricăror critici, dorind corectarea din partea fraţilor mai înţelepţi în credinţă
-       Bărbaţi care să nu aibă nici o dorinţă de dominare şi sfătuire a celor din jur ( dar să fie gata să dea sfaturi la nevoie) şi care nu tânjesc după un anumit statut în biserică şi vor doar să fie slujitori adevăraţi
-       Bărbaţi cu care să te poţi înţelege uşor, dispuşi să fie nedreptăţiţi de alţii
-       Bărbaţi care nu vor face diferență între un milionar și un cerşetor, la o rasă sau alta, la intelectuali sau oameni de rând, la oameni cultivaţi şi la cei necultivaţi, ci vor privi pe toţi la fel
-       Bărbaţi ce nu vor fi influenţaţi de soţii, copii, rude, prieteni sau alţi credincioşi să dea înapoi din credinţa şi devotamentul lor pentru Isus şi ascultarea poruncilor lui Dumnezeu
-       Bărbaţi care nu pot fi mituiţi să facă  vreun compromis, de nici o răsplată ce o poate da Satan (fie ea onoare sau bani)
-       Bârbaţi care sunt martori  neînfricaţi ai lui Hristos, şi care nu se tem de căpetenii religioase sau lumeşti
-       Bărbaţi care nu doresc să facă voia vreunui om din lumea aceasta şi care sunt gata să stea împotriva tuturor pentru a face voia lui Dumnezeu
-       Bărbaţi pentru care voia lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu şi Împărăţia Lui au întotdeauna prioritate înaintea nevoilor sau a confortului personal
-       Bărbaţi care nu pot fi presaţi să facă ,,lucrări moarte” pentru Dumnezeu ci îşi găsesc plăcerea în împlinirea lucrării divine a lui Dumnezeu
-       Bărbaţi care privesc lucrurile din perspective cerească şi nu din cea pământească
-       Bărbaţi care ştiu să se roage fără încetare şi la nevoie să petreacă timp în post şi rugăciune
-       Bărbaţi care au învăţat să dea zeciuială cu generozitate, bucurie şi cu înţelepciune
-       Bărbaţi care sunt gata să facă toate lucrurile pentru toţi oamenii pentru ca mulţi să fie mântuiţi
-       Bărbaţi care îşi doresc să vadă oamenii nu numai aduşi la mântuire dar făcuţi ucenici ai lui Hristos şi ajutaţi în cunoaşterea adevărului şi ascultarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu
-       Bărbaţi care vor să aibă o mărturie curată în toate aspectele
-       Bărbaţi care au o pasiune arzătoare pentru a-L vedea pe Hristos glorificat în biserică
-       Bărbaţi care nu umblă după foloasele lor
-       Bărbaţi cu autoritate şi demnitate spiritual
-       Bărbaţi care, la nevoie vor sta şi singuri pentru Dumnezeu împotriva întregii lumi
-       Bărbaţi care să nu facă nici un compromis, asemenea apostolilor şi proorocilor din trecut