• Biserica Penticostală Bethel, Wiesbaden, Germania
  • Adresa: Emser Straße 57, 65197 Wiesbaden
 

Arhiva Video

Dumnezeu are nevoie de bărbaţi

din Principiile slujirii de Zac Poonen
 
Dumnezeu are nevoie de bărbaţi astâzi:
 
-       Bărbaţi care să stea înaintea Lui şi să-L asculte glasul în fiecare zi
-       Bărbaţii care au frica de Dumnezeu încât urăsc păcatul şi toate formele lui, şi iubesc neprihănirea şi adevărul în orice situaţie
-       Bărbaţi care au biruit ura şi gândirea sexual păcătoasâ, care mai degrabă ar muri decăt să păcătuiască cu gândul sau cu fapta

-       Bărbaţi a căror stil de viaţă zilnic este să-şi ia crucea şi să meargă înainte spre desăvârşire, şi care îşi lucrează mântuirea în mod continuu în teamă şi reverenţă
-       Bărbaţi plini de Duhul Sfânt care sunt atât de adânc înrădăcinaţi în dragoste încât nimic nu poate să-i mute într-o atitudine neiubitoare faţă de o altă persoană, oricât de grea ar fi provocarea
-       Bărbaţi care să fie atât de bine înrădăcinaţi în smerenie încât nici o laudă omenească sau creşterea spiritual, înflorirea slujirii sau orice altceva să nu îi poată face să-şi piardă perspectiva de a fi cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii
-       Bărbaţi care au o înţelegere a naturii şi scopul  lui Dumnezeu prin Cuvântul Său şi care tremură la auzirea Cuvântului ca să nu fie neascultători nici măcar în cea mai mică poruncă şi nici să neglijeze învăţătura altora

Read more...