• Biserica Penticostală Bethel, Wiesbaden, Germania
  • Adresa: Emser Straße 57, 65197 Wiesbaden
 

Încredințarea bisericii

Credem că, Biblia conţine Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, infailibil în scrierile originale şi reprezintă autoritatea supremă şi finală pentru credinţă şi viaţă.
 
            Credem în singurul Dumnezeu, care există în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duh Sfânt.
 
            Credem că Isus Hristos este cu adevărat Dumnezeu şi cu adevărat Om. A fost zămislit prin Duhul Sfânt şi întrupat prin Fecioara Maria. S-a jertfit pe cruce pentru păcatele oamenilor. A murit, a fost îngropat şi a înviat din morţi a treia zi după scripturi, s-a înălţat la cer şi acum, El stă la dreapta Tatălui fiind Preotul şi Mijlocitorul nostru.
 
            Credem că Duhul Sfânt are misiunea: să-L proslăvească pe Isus Hristos, să-i încredinţeze pe oameni de păcatele lor, să-i nască din nou pe cei care se pocăiesc, să-î îndrume şi să-i înveţe pe cei credincioşi să trăiască o viaţă sfântă în serviciul lui Dumnezeu.
 
            Credem că omul a fost creat neprihănit, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar prin păcat a căzut din această stare. Prin urmare toţi oamenii sunt sub osânda păcatului şi au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu prin pocăinţă.
 
            Credem că pocăinţa este actul întoarcerii la Dumnezeu şi părăsirii păcatului.
Naşterea din nou este schimbarea supranaturală făcută de Dumnezeu ca rezultat al pocăinţei omului. Sfânţenia este starea de a fi liber de păcat, viaţa trăită după principiile Bibliei sub călăuzirea Duhului Sfânt.
 
            Credem că moartea lui Isus Hristos pe cruce a adus mântuire tuturor oamenilor, care se căiesc de păcatele lor şi î-şi întorc faţa către Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos Mântuitorul şi Domnul lor.
 
            Credem că Biserica este trupul lui Hristos şi că ea este formată din totalitatea credincioşilor care trăiesc conform învăţăturilor scripturii.
 
            Membru al bisericii poate fi orice credincios care dovedeşte prin trăirea zilnică, că este născut din nou, că se subordonează suveranităţii Bibliei că ascultă şi respectă conducerea bisericii, trăind viaţa spirituală în ascultare şi neprihănire.
 
            Credem că botezul în apă este actul cufundării în apă în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt conform poruncii Domnului Isus Hristos. Acest act nu are puterea să spele păcatul ci el reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Hristos.
 
            Credem în botezul cu Duhul Sfânt şi în lucrarea Duhului Sfânt de edificare a Bisericii prin darurile spirituale. El este un dar al lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciune şi înzestrează cu putere pentru slujire şi neprihănire. Roada Duhului Sfânt se manifestă prin dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânarea poftelor.
 
            Creştinii născuţi din nou, curăţiţi de păcat şi botezaţi în apă, se pot împărtăşi cu
Cina Domnului. Ea a fost instituită de Domnul Isus Hristos pentru amintirea morţii Sale.
 
            Credem în îtoarcerea personală şi vizibilă a lui Isus Hristos, în învierea trupească a sfinţilor pentru viaţa veşnică în prezenţa lui Dumnezeu şi învierea trupească a celor nedrepţi pentru judecată.
 
  Nu împărtăşim practicile condamnate de Biblie:
            Biblia interzice crearea şi încurajarea partidelor (Romani 16:17; 1 Corinteni 5:11-13;2 Tesaloniceni 3:6,14; 2 Ioan 10, 11).
           De asemenea, Biblia interzice folosirea băuturilor alcoolice, punându-le în contrast cu înfrânarea şi sfinţenia (Proverbe 20:1, 23:29-32; Isaia 28:7; Galateni 5:19-21).
          Orientările sexuale condamnate de Scriptură, folosirea tutunului şi narcoticelor sunt practici păcătoase care pun în evidenţă o inimă condusă de fire (Isaia 55:2; Romani 1:24-32; 1 Corinteni 10:31-32; 2 Corinteni 7:1; Efeseni 5:3-8; Iacov 1:21; Iuda 4-8, 10-13).
         De asemenea, Biblia califică divorţul drept o practică lumească (Matei 19:1-9).
         Biblia interzice asocierea cu grupări secrete şi apartenenţa sau obligaţia făcută acestora prin jurământ (Mat.5:34-37; Ioan 18:20; 2Cor. 6:14-17; Iacov 5:12)